Projekti nimetus: KIVILUKSI DIGIDIAGNOSTIKA EU53170

Lühikirjeldus: AS Kiviluksi äriprotsesside automatiseerimine ja digitaliseerimine

Eesmärk: Anda ülevaade ettevõtte struktuurist, selles toimuvast äritegevustest ja nende toimimiseks kasutatud tehnilistest vahenditest.

Tulemus:
  • Viidi läbi ettevõtte andmete kogumine ja kaardistamine (intervjuud, dokumentatsioon);
  • Koostati äritegevuste lühikirjeldus;
  • Kirjeldati peamine ettevõttes kasutatav aruandlus ja dokumentatsioon.

Toetuse summa: 9 948,40 eurot