Kiviluks tehnikapark

Kivipurustussõlmed

Sõelad 

 

 
 

Frontaallaadurid (kopamahuga 3,4-4,4 m3)

Roomikeskavaatorid (kaaluga 21t - 32t)