KIK TOETUSE INFO


Projekti nimetus: PROJEKT NR. 2014-2020.4.03.17-0090

Lühikirjeldus: KIVILUKS AS ressursitõhususe investeering

Eesmärk: Parandada ettevõtte ressursitõhusust.

Tulemus: Projekti tulemusena väheneb ettevõtte tootmiskulu toodanguühiku kohta, paraneb toodete kvaliteet ja suureneb sortiment ning väheneb väheväärtusliku toodangu (tootmisjääk) osakaal kaevandatavast materjalist.

Toetuse summa: 623 250 eurot.